Poslovni podaci


  • Poslovno ime: CRNA OVCA CRAFT BREWERY doo

  • Matični broj: 21284050

  • PIB: 110009201

  • Datum osnivanja: 26. april 2017.

  • Šifra i naziv delatnosti: 1105 - Proizvodnja piva

  • Broj rešenja o upisu u registar proizvođača piva: 320-00-03636/2019-08, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  • Sedište preduzeća: Antuna Urbana 8a/16, 21000 Novi Sad

  • Zanatska pivara: Fruškogorska 15, 22305 Stari Banovci

  • Broj upotrebne dozvole za zanatsku pivaru: ROP-SPZ-18089-IUP-12/2019, Opština Stara Pazova, Odeljenje za urbanizam i građenje

  • Kontakt: 021 3828 231, 022 802 263,  info@crnaovca.beer